Malowanie Proszkowe
 Wrzesień 25 2017 02:30:18
MENU
Administrator Serwisu:
bannerfans_15023669 (1)
NIP:8161098646
REGON:181068782
tel.: 538 050 531
firma.festuca@gmail.com
REKLAMANASZE SERWISY
MALOWANIE PROSZKOWE. SERWIS.


To jest serwis o malowaniu proszkowym. Gromadzi informacje o malarniach oferujących usługowe lakierowanie proszkowe, o producentach farb proszkowych oraz hurtowniach prowadzących ich sprzedaż. Jest skierowany do wszystkich osób poszukujących tych informacji. To jest serwis dla wszystkich, dla których te informacje są ważne.DLACZEGO MALOWANIE PROSZKOWE?


        Malowanie proszkowe charakteryzuje się szeregiem zalet technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych. Do tych pierwszych niewątpliwie należy zaliczyć: prostą aplikację, która pozwala na automatyzację linii lakierniczych oraz możliwość nakładania stosunkowo grubych powłok przy zastosowaniu tylko jednej warstwy farby. Farby proszkowe są zawsze gotowe do użytku, nie wymagają przygotowania (mieszania, rozcieńczania). Już jednokrotne nałożenie powłoki lakierniczej pozwala na uzyskanie wymaganej odporności (mechanicznej, termicznej, na chemikalia, na korozję). Nie ma potrzeby stosowania farb podkładowych. Uzyskana powłoka pozbawiona jest wad typowych dla lakiernictwa mokrego (zacieki, zmarszczenia, spękania, pęcherzyki). Daje możliwość uzyskania dowolnej kolorystyki oraz bardzo szerokiego spektrum struktury powłoki lakierniczej. Aplikację można stosować na różne powierzchnie (metale, szkło, ceramikę, nawet drewno i tworzywa sztuczne itd.)

        Zalety ekonomiczne, które daje lakierowanie proszkowe to przede wszystkim ograniczenie strat surowca (proszek, który nie został osadzony w procesie, może być powtórnie wykorzystany). To także obniżenie kosztów, które musimy ponieść aby przetransportować i zmagazynować farby proszkowe (przewozimy i składujemy 100% suchej masy). Koszt wykonania powłoki malarskiej uzyskanej poprzez malowanie proszkowe jest na ogół niższy od kosztów uzyskania analogicznej powłoki metodą mokrą (pomimo tego, że ceny jednostkowe, którymi obciążone są farby proszkowe mogą być wyższe od cen jednostkowych farb ciekłych).

        Jednak najważniejszą z zalet oferowanych przez lakiernictwo proszkowe to całkowita eliminacja z procesu jakim jest malowanie proszkowe wszelkiego rodzaju rozpuszczalników. Ma to kapitalne znaczenie dla ekologii, wyklucza narażenie ludzi na emisję toksycznych par, przyczynia się do zmniejszenia kosztów uzyskania efektu końcowego jakim jest powłoka malarska.

LAKIEROWANIE PROSZKOWE - NA CZYM POLEGA TECHNOLOGIA?


        Powłoki lakiernicze uzyskiwane poprzez lakierowanie proszkowe otrzymuje się w pierwszym etapie poprzez napylenie na powlekaną powierzchnię naelektryzowanych cząstek tworzących farby proszkowe. Koniecznym jest aby malowane powierzchnie przewodziły ładunki elektryczne, choćby powierzchniowo. Farby proszkowe, które są wykorzystywane do napylania, posiadają własności dielektryczne co oznacza, że ich cząstki magazynują ładunki elektryczne i mogą być ich nośnikami. Napylanie jest wykonywane za pomocą specjalnych urządzeń metodą natrysku elektrostatycznego (metoda wysokonapięciowa 40-100 kV) lub elektrokinetycznego (metoda tryboelektryzacji – tarciowa). Farby proszkowe, których granulacja wynosi ok. 10-100 µm, natryskiwane są poprzez sprężone powietrze. Powoduje ono fluidyzację proszku co sprawia, że sypkie materiały jakimi są farby proszkowe nabierają cech cieczy. Dzięki temu zawiesina proszku w powietrzu staje się mieszaniną łatwą do przesyłania w instalacjach pneumatycznych. Naniesiona warstwa proszku utrzymywana jest na malowanej powierzchni na skutek działania sił elektrostatycznych co powoduje, że cząstki farby idealnie przylegają do malowanej powierzchni pokrywając ją jednolitą warstwą.

        W kolejnym etapie farby proszkowe są utwardzane. Polega to na nagrzewaniu elementów pokrytych farbą do temperatury 140-200 °C. Ten proces prowadzi się etapami w specjalnie do tego celu skonstruowanych piecach. W nich farby proszkowe ulegają stopieniu i polimeryzacji. Na lakierowanej powierzchni wytwarza się doskonałej jakości powłoka lakiernicza: idealnie gładka bez zacieków i zmarszczeń. Charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami odpornościowymi na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Malowanie proszkowe wykonuje się bezpośrednio na powierzchnię bez wcześniejszego stosowania jakichkolwiek farb podkładowych. Dla porządku należy dodać, że utwardzanie można też przeprowadzić inną techniką np. UV.

FARBA PROSZKOWA - CO TO JEST?


        Można powiedzieć, że farba proszkowa jest termoutwardzalnym spoiwem, wytworzonym ze zmielonej i jednorodnej mieszaniny różnych substancji. Przy czym granulacja cząstek substancji tworzących farby proszkowe zawiera się w przedziale 10-100 µm. Wśród substancji wchodzących w skład farb proszkowych szczególne miejsce zajmują żywice, które decydują o podstawowych własnościach powłoki lakierniczej takich jak: twardość, połysk (lub jego brak), struktura, odporność chemiczna, odporność na promieniowanie UV i inne. Najczęściej wykorzystywane żywice to różnego rodzaju nasycone poliestry i epoksydy. Mogą one być użyte do produkcji osobno tworząc odpowiednio farby proszkowe poliestrowe i farby proszkowe epoksydowe lub razem (w różnych układach wzajemnych stosunków wagowych). Mówimy wówczas o farbach proszkowych hybrydowych. Typ (lub typy) żywic użytych do produkcji jest determinowany przez docelowe wymagania stawiane farbie proszkowej do konkretnej aplikacji. Kolejnym składnikiem farby proszkowej są pigmenty nadające jej pożądany kolor. Ich ilość (i jakość) będą wpływać na koszty produkcji i w konsekwencji na cenę gotowego produktu jakim jest farba proszkowa. Dopełnieniem surowcowym farby proszkowej są wypełniacze i różnego rodzaju dodatki. Szczegółowe receptury określające formuły farb proszkowych stanowią know-how poszczególnych producentów i stanowią ich tajemnicę technologiczną.

      Produkcja farb proszkowych od strony czysto technologicznej nie jest skomplikowana. W tym procesie poszczególne składniki farby proszkowej po naważeniu i zmieszaniu ze sobą podlegają wytłaczaniu (exstrudowaniu). Następnie są prasowane, chłodzone i kruszone. Na końcu procesu produkcyjnego następuje mielenie i przesianie. Po zapakowaniu do odpowiednich jednostek opakowaniowych gotowy wyrób jest dostarczany do lakierni proszkowych.

LINKI
Katalog SEO l Katalog PestControl l Wymiana linków l

NASZA REKOMENDACJA
 

Copyright © 2012
   


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie